Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 5/1000
Цена: 160,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Златна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 5/1000
Цена: 160,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Сребрена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 5/1000
Цена: 160,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 5/1000
Цена: 160,00
Generic placeholder thumbnail

Нес сламки без зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 4/1000
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Нес сламки без зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Сребрена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 4/1000
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Нес сламки без зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 4/1000
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Нес сламки без зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Бела
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 4/1000
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Нес сламки со зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 4/1000
Цена: 250,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Нес сламки со зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 4/1000
Цена: 250,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Мохито сламки

Должина: 23см
Ширина: 8мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/500
Збирно пакување: 5/500
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Мохито сламки

Должина: 23см
Ширина: 8мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/500
Збирно пакување: 5/500
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/100
Збирно пакување: 10/100
Цена: 17,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/200
Збирно пакување: 5/200
Цена: 32,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок во хартија

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 1/1000
Цена: 270,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок во хартија

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/100
Збирно пакување: 10/100
Цена: 29,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки во хартија Нес без зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/500
Збирно пакување: 5/500
Цена: 160,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки во хартија Нес без зглоб

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/500
Збирно пакување: 5/500
Цена: 160,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Коктел сламки

Должина: 12см
Ширина: 3,5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 5/1000
Цена: 140,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки фредо

Должина: 24см
Ширина: 3,5мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 10/1000
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки Дој. Пак

Должина: 13,7см
Ширина: 4мм
Боја: Бела
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/1000
Збирно пакување: 1/10000
Цена: 100,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Уметнички сламки

Должина: 26см + 5см зглоб
Ширина: 6мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/100
Збирно пакување: 10/100
Цена: 50,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Стапче за лижавчиња

Должина: 7см
Ширина: 3,5мм
Боја: Шарена, Црна, Бела
Материјал: ПС
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1кг
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки со лажичка за кафе

Должина: 12см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена,Црна
Материјал: ПП
Пакување: 
Количина: 1/500
Цена: 
Generic placeholder thumbnail

Сламки со лажичка

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена,Црна
Материјал: ПП
Пакување: Целофанска фолија
Количина: 1/500
Збирно пакување: 8/500
Цена: 200,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки за сок

Должина: 24см
Ширина: 5мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Пластичен цилиндар
Количина: 1/100
Збирно пакување: 40/100
Цена: 30,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Мохито сламки

Должина: 23см
Ширина: 8мм
Боја: Црна
Материјал: ПП
Пакување: Пластичен цилиндар
Количина: 1/50
Збирно пакување: 40/50
Цена:  35,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Мохито сламки

Должина: 23см
Ширина: 8мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Пластичен цилиндар
Количина: 1/50
Збирно пакување: 40/50
Цена:  35,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки во хартија

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Пластичен цилиндар
Количина: 1/50
Збирно пакување: 40/50
Цена:  35,00 ден
Generic placeholder thumbnail

Сламки со лажичка

Должина: 23см
Ширина: 6мм
Боја: Шарена
Материјал: ПП
Пакување: Пластичен цилиндар
Количина: 1/50
Збирно пакување: 40/50
Цена:  40,00 ден